Protestantpicnew

ศาสนาคริสเตียนแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

April 28, 2020 admin 0

ศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือ แอฟริกาต่างก็มีคนนับถือศาสนาคริสต์กันทั้งนั้น แม้ว่าศาสนาคริสต์เองจะมีศาสดาองค์เดียวกันก็คือพระเจ้า พระเยซูคริสต์ แต่พวกเค้ากลับมีรายละเอียดปลีกย่อยในความเชื่อแตกต่างกันออกไปจนเกิดเป็นนิกายอันหลากหลายขึ้นมา ศาสนาคริสต์ทำไมมีหลายนิกาย เราต้องเข้าใจก่อนว่า การที่ศาสนาจะมีการแตกออกไปหลายนิกายไม่ใช่เรื่องผิดแผกแต่ประการใดอย่างศาสนาพุทธเองก็มีการหลายนิกายเหมือนกัน อย่างที่เรารู้จักก็จะมีมหายาน และ หินยาน ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดความเชื่อ การตีความ การปฏิบัติศาสนกิจ ฝั่งศาสนาคริสต์เองก็เช่นกัน แม้พวกเค้าจะนับถือศาสดาองค์เดียวกันแต่ทำไมมีหลายนิกาย คำตอบก็คือ พวกเค้ามีรายละเอียดในความเชื่อแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการตีความเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในศาสนาคริสต์ การตีความหมายของคำสอน การตีความหมายเรื่องพิธีกรรมการปฏิบัติเรื่องเหล่านี้พอตีความแตกต่างกัน […]

Christianitypicnew00

พิธีกรรมของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง

February 20, 2020 admin 0

หนึ่งในองค์ประกอบของศาสนา นอกจากศาสนา คำสอน ก็คือ เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมเหล่านี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายของศาสนา อีกทั้งพิธีกรรมยังเป็นการเสริมความเชื่อ ความศรัทธาของกลุ่มตัวเองอีกด้วย พิธีกรรมส่วนใหญ่เรามักจะเห็นในศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้เรามาดูกันว่า พิธีกรรมของศาสนาคริสต์มีเรื่องอะไรบ้าง พิธีบัพติศมา พิธีแรกถือว่าเป็นจุดแรกของพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ก็คือ พิธีบัพติศมา หรือ พิธีศีลล้างบาป พิธีนี้จะเกิดขึ้นเป็นส่วนแรกของผู้ที่ประกาศตัวว่าจะเข้ารีตศาสนาคริสต์ วิธีการทำพิธีนี้ก็ไม่ยาก บาทหลวงประจำโบสถ์ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เทลงไปบนศีรษะของผู้รับเข้าพิธีเพื่อชำระล้างบาปทั้งหมด(บางโบสถ์อาจจะให้เราลงไปในบ่อน้ำ สระน้ำ จากนั้นก็เจิมน้ำมันบนหน้าผาก ผลของการทำพิธีกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้ารับพิธีสามารถประกาศตัวว่าเป็นคริสต์ชนได้อย่างสมบูรณ์ พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ พิธีนี้ในชื่ออีกอย่างว่า ศีลมหาสนิท […]

Christianitypicneww

กฎบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์

January 20, 2020 admin 0

การนับถือศาสนา หรือ ความเชื่อใดๆก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือ หลักความเชื่อ หลักปฏิบัติของศาสนานั้น เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตเป็นคนดีมีความสุขตามแนวทางของต้น อย่างศาสนาคริสต์เองแม้จะมีหลายนิกายแยกออกไปตามความเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเค้ายึดถือปฏิบัติร่วมกันก็คือ กฎบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ กฎนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง บัญญัติชุดนี้มาจากไหน สำหรับบัญญัติ 10   ประการของศาสนาคริสต์ เดิมทีไม่ได้เป็นบัญญัติตายตัว(เพิ่งจะมาปรับใช้กันทีหลัง) โดยคัดเอาเนื้อหามาจากคัมภีร์ฮีบรู ในหนังสืออพยพ และ หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ทีนี้การบัญญัติดังกล่าวทั้ง 10 มีการตีความแตกต่างกันไปโดยเราแบ่งออกเป็น 3 […]

Christianitypic

ประเทศไทยเปิดให้ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่อย่างอิสระ

November 12, 2019 admin 0

‘ศาสนาคริสต์’ เป็นศาสนาที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย จนกระทั่งได้ไปเผยแพร่อย่างในโลกตะวันตก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประวัติความเป็นมาของศาสนาสืบทอดมาจากศาสนาของชาวยิว หากแต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ศาสนาคริสต์กลับได้รับการต่อต้านจากศาสนายิว นั่นก็คือ สมัยที่พระเยซูทรงเสด็จสั่งสอนประชาชนนั่นเอง แต่ศาสนาคริสต์ยังคงเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่น จึงทำให้ศาสนาของพวกเขาแพร่สู่สังคมชาวตะวันตกได้ในที่สุด ประเทศไทย กับ ศาสนาคริสต์ ความเจริญของศาสนาคริสต์ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงยุคคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 ศาสนาคริสต์ถูกนำไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆ ที่นักล่าอาณานิคมเหล่านี้เดินทางไปถึง ม่าจะเป็นทวีปยุโรป , แอฟริกา , อเมริกา , […]

City Jerusalem

ประเทศอิสราเอลต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์

August 26, 2019 admin 0

เมื่อพูดถึงประเทศอิสเราเอล เราทั้งหลายคนจะอดคิดไม่ได้ถึงความขัดแย้งมากมาย ที่ก่อตัวอยู่รอบประเทศแห่งนี้ ที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่อยากมีปัญหากับผู้ใดในสังคมโลก ชาวอิสราเอลเป็นคนรักความสงบ แต่ในอดีตของพวกเขาเป็นตัวที่ไม่ยอมให้เกิดความสันติสุข ว่ากันตามจริงอิสลาเอลร่ำรวยไปด้วยเรื่องราวทางศาสนาและประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่สุดของโลก “พระเยซูคริสต์” นอกจากนี้ยังเป็นบ้านของศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก “ศาสนายูดาห์” และ “ศาสนาอิสลาม” อับราฮัมเป็นที่ผู้คนกล่าวว่าเป็นบิดาของ 3 ศาสนาหลัก ทั้งสามมีความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งนำความคิดเห็นที่แตกต่างว่า ใครเป็นฝ่ายที่ถูกต้อง แล้วพระเจ้าองค์ไหนที่อับราฮัมเป็นข้ารับใช้ การถกเถียงนี้เป็นต้นเหตุของข้อพิพาทต่างๆนาๆ ตลอดจนถึงประวัติศาสตร์และสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสงครามที่รุนแรงที่สุดของมนุษย์ มีผู้คนล้มตายมากมายจากสงครามครั้งนี้ กระทั่งจนถึงวันนี้ […]

Christianity and history should knowneww

ศาสนาคริสต์กับประวัติศาสตร์ที่ควรรู้

February 17, 2019 admin 0

ศาสนาคริสต์มีถิ่นกำเนิดจากดินแดนเขตปาเลสไตน์ ในทวีปเอเชีย แต่เจริญรุ่งเรืองในทวีปยุโรปส่วนอื่นๆ  ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์แต่เดิมสืบทอดมาจากศาสนายิว แต่ได้รับการต่อต้านจากศาสนายิวในช่วงยุคการเผยแผ่ศาสนา ทว่าด้วยจิตใจอันแน่วแน่มีความความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า ทำให้ศาสนาคริสต์อยู่รอดท่ามกลางสังคมอันเลวร้าย และขยายกว้างไปทั่วโลกกว่า 2 พันปี ประวัติศาสตร์น่าสนใจของศาสนาคริสต์ ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์นั้นมีความสัมพันธ์กับศาสนายิวเรียกว่าใกล้ชิด ตั้งแต่ยุคก่อนกำเนิดศาสนาคริสต์ ชนชาติยิวที่เดินทางเร่รอนในดินแดนทุกข์ยาก ถูกกดขี่จากชาติมหาอำนาจอย่างอียิปต์ ให้ชาวยิวเป็นทาส ชาวยิวมีความเชื่อกับคำพยากรณ์ว่าสักวันหนึ่งจะมี “พระเมสสิยาห์” คือบุคคลที่พระเจ้าจะส่งลงมาช่วยเหลือชีวิตให้พ้นทุกข์ นำความสุขที่แท้จริงมาให้ ในดินแดนที่มีแต่น้ำผึ้งและน้ำนม พระเยซูคริสต์กำเนิดที่แคว้นยูดาห์ ตรงกับปีพุทธศักราช 543 วันที่ […]

Knowledge of Christianity and principlespic

ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ และหลักธรรม

January 17, 2019 admin 0

ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายิว  โดยยิวมีโมเสสเป็นศาสดาและเป็นผู้รับ แผ่นศิลาพระโอวาท หรือ แผ่นศิลาพระบัญญัติ 2 แผ่นบนภูเขาซีนาย จากพระเจ้า (พระยาห์เวห์) โดยบัญญัติถึงหลักธรรมคำสอนที่จารึกโดยลายพระหัตถ์ของพระเจ้าเอง ในบัญญัตินั้นมีคำสอนหลักเลยคือศาสนิกชนต้องมีความศรัทธาในพระเยซูสูงสุดในชีวิต ตลอดถึงเพื่อนมนุษย์ ดังปรากฏในหลักบัญญัติ 10 ประการ หลักธรรมในศาสนาคริสต์ที่ควรรู้ ศาสนาคริสต์มีหลักธรรมบัญญัติไว้ 10 ประการ และหลักตรีเอกานุพาพ คำสอนของพระเยซูบางส่วน ไว้ดังนี้ ห้ามมีพระเจ้าองค์อื่นนอกจากตัวเรา คือ พระยาห์เวห์ […]

jesusnew

พระเยซูผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งศาสนาคริสต์

September 16, 2018 admin 0

พระเยซู  เป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ พระเยซู ได้รับการยกย่องจากศาสนิกชนว่า พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  รวมทั้งเป็นพระบุตรโดยเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ ถ้าทำการศึกษาในคัมภีร์ไบเบิลจะมีตอนที่เอ่ยถึง พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์รักษาคนตาบอดให้กลับมามีดวงตาอันสว่างสดใส มองเห็นได้เหมือนคนทั่วไป อีกทั้งยังรักษาคนพิการ ให้กลับมาเหมือนคนปกติได้อีกครั้ง เพียงตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว ต่อมาหลังที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะโดนทรมานอย่างโหดเหี้ยม ก็ได้ทรงฟื้นชีพขึ้นมาจากความตายหลังจากสิ้นพระชนม์ได้ 3 วัน และเสด็จขึ้นกลับสู่สวรรค์ การประสูติของพระเยซูของศาสนาคริสต์ หากย้อนไปเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาล ณ เมือง Nazareth […]

ความแตกต่างระหว่างคาทอลิก กับ โปรเตสแตนต์ คืออะไร

August 16, 2018 admin 0

เมื่อพูดถึงศาสนาคริสต์หลายๆคนที่เคยดูภาพยนตร์ฝรั่งกันมาบ้าง คงจะเคยเห็นผ่านๆตา เวลาที่ตัวละครต่างๆพูดถึงศาสนาของตัวเองเช่น ฉันเป็นคาทอลิก หรือฉันเป็นโปรเตสแตนต์ ซึ่งทั้ง 2 นิกายนี้ก็ต่างอยู่ในศาสนาคริสต์เช่นเดียวกัน แต่ความต่างอยู่ที่ตรงไหน ? นับถือพระแม่มารี และนักบุญ นิกายโรมันคาทอลิก นับถือทั้งพระเยซู และพระแม่มารี เนื่องจากพระแม่มารีเป็นหญิงพรหมจรรย์ อีกทั้งยังเป็นมารดาของพระเจ้า นอกจากนี้ยังมีการยกย่อง นักบุญของศาสนาทั้งชาย หญิง รวมทั้งบุคคลที่ดำเนินชีวิตตามพระเยซูแบบเคร่งครัด นิกายโปรเตสแตนต์ ซึ่งให้ความสำคัญพระเยซูอย่างสูงสุด แต่พระแม่มารีกับนักบุญ ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ […]

No Image

ประวัติ จุดกำเนิดของศาสนาคริสต์

September 21, 2016 admin 0

หลายคนอาจจะคิดว่า จุดกำเนิดของศาสนาคริสต์ ต้องมาจากทวีปยุโรปแน่นอน แต่ความคิดนั้นผิดถนัด ศาสนาคริสต์นั้นกำเนิดครั้งแรกในทวีปเอเชียบริเวณดินแดนเลแวนด์ ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล ได้เผยแผ่จะมาเจริญรุ่งเรืองในประเทศตะวันตก แต่ช่วงเผยแผ่ศาสนาได้ถูกต่อต้านโดยศาสนายิว แต่ถึงอย่างไรก็ได้ต่อสู้ยืนหยัดมาอย่างต่อเนื่อง จากประเทศตะวันตกในสมัยนั้น พระเยซูมีเชื่อสายเป็นชาวยิว เมื่อในเยาว์วัยพระเยซูสนใจเรื่องศาสนธรรมและเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เมื่ออายุครบ 30 ปี ได้ไปท่องเที่ยวที่ดินแดนปาเลสไตน์ ริมแม่น้ำจอร์แดน ทรงได้มาพบกับยอห์น ( เป็นนักเทศน์ชาวยิว เป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนา นั้นก็คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ ศาสนาคริสต์ […]