No Image

นับถือศาสนาคริสดีไหมครับ

June 27, 2016 admin 0

     ศาสนาทุกศาสนา ผมว่าดีหมดนะครับอยู่ที่ว่าใครอยากจะนับถือศาสนาอะไร ก็แล้วแต่บุคคลนั้นๆครับส่วนตัวผมเองนับถือ ศาสนาคริส มาตั้งแต่เกิดครับ ตอนเด็กๆก็เข้าอยู่ที่โรงเรียนคริสครับ พอแม่ล้วนนับถือคริสเตียนหมด ศาสนาคริสนั้นเป็นศาสนาที่นับถือกันหมากในยุโรป หรือเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือเยอะที่สุดในโลก เพราะถือว่าเป็นศาสนาที่ใหญ่ หลักๆของศาสนาคริสสอนให้ทุกคนเป็นคนดีรู้สึกระอายต่อบาปที่ทำลงไป ลดละเลิกในสิ่งต้องห้ามทั้งหมด ศาสนาคริสจะแตกต่างกัยศาสนาพุทธอย่างเราก็คือ หากเราจะไปทำบุญ เราก็ควรจะต้องเข้าไปในวัดใช่ไหมครับ แต่ทางคริสเตียนนั้นจะเป็นรวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งที่สัทธาต่อพระเจ้าอย่าง พระเยซู ที่โบสถ์ เราจะเห็นว่าสมัยนี้มีการเพยแผร่ศาสนาคริสนั้นมากมาย ประเทศไทยของเราก็มีเยอะครับ อย่างเช่นคุณครูฝรั่งที่ปั่นจักรยานมาสอนภาษาอังกฤษให้เราแบบฟรีๆ แบบไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้น แต่จะสอดแทรกการสอนศาสนาให้กับเด็กๆที่มาเรียนภาษาทุกวัน เพื่อให้ศาสนาคริสนั้นมีผู้นับถือเยอะครับ […]