Protestantpicnew

ศาสนาคริสเตียนแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

April 28, 2020 admin 0

ศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือ แอฟริกาต่างก็มีคนนับถือศาสนาคริสต์กันทั้งนั้น แม้ว่าศาสนาคริสต์เองจะมีศาสดาองค์เดียวกันก็คือพระเจ้า พระเยซูคริสต์ แต่พวกเค้ากลับมีรายละเอียดปลีกย่อยในความเชื่อแตกต่างกันออกไปจนเกิดเป็นนิกายอันหลากหลายขึ้นมา ศาสนาคริสต์ทำไมมีหลายนิกาย เราต้องเข้าใจก่อนว่า การที่ศาสนาจะมีการแตกออกไปหลายนิกายไม่ใช่เรื่องผิดแผกแต่ประการใดอย่างศาสนาพุทธเองก็มีการหลายนิกายเหมือนกัน อย่างที่เรารู้จักก็จะมีมหายาน และ หินยาน ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดความเชื่อ การตีความ การปฏิบัติศาสนกิจ ฝั่งศาสนาคริสต์เองก็เช่นกัน แม้พวกเค้าจะนับถือศาสดาองค์เดียวกันแต่ทำไมมีหลายนิกาย คำตอบก็คือ พวกเค้ามีรายละเอียดในความเชื่อแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการตีความเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในศาสนาคริสต์ การตีความหมายของคำสอน การตีความหมายเรื่องพิธีกรรมการปฏิบัติเรื่องเหล่านี้พอตีความแตกต่างกัน […]