Christianitypicnew00

พิธีกรรมของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง

February 20, 2020 admin 0

หนึ่งในองค์ประกอบของศาสนา นอกจากศาสนา คำสอน ก็คือ เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมเหล่านี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายของศาสนา อีกทั้งพิธีกรรมยังเป็นการเสริมความเชื่อ ความศรัทธาของกลุ่มตัวเองอีกด้วย พิธีกรรมส่วนใหญ่เรามักจะเห็นในศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้เรามาดูกันว่า พิธีกรรมของศาสนาคริสต์มีเรื่องอะไรบ้าง พิธีบัพติศมา พิธีแรกถือว่าเป็นจุดแรกของพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ก็คือ พิธีบัพติศมา หรือ พิธีศีลล้างบาป พิธีนี้จะเกิดขึ้นเป็นส่วนแรกของผู้ที่ประกาศตัวว่าจะเข้ารีตศาสนาคริสต์ วิธีการทำพิธีนี้ก็ไม่ยาก บาทหลวงประจำโบสถ์ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เทลงไปบนศีรษะของผู้รับเข้าพิธีเพื่อชำระล้างบาปทั้งหมด(บางโบสถ์อาจจะให้เราลงไปในบ่อน้ำ สระน้ำ จากนั้นก็เจิมน้ำมันบนหน้าผาก ผลของการทำพิธีกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้ารับพิธีสามารถประกาศตัวว่าเป็นคริสต์ชนได้อย่างสมบูรณ์ พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ พิธีนี้ในชื่ออีกอย่างว่า ศีลมหาสนิท […]