Christianitypicneww

กฎบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์

January 20, 2020 admin 0

การนับถือศาสนา หรือ ความเชื่อใดๆก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือ หลักความเชื่อ หลักปฏิบัติของศาสนานั้น เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตเป็นคนดีมีความสุขตามแนวทางของต้น อย่างศาสนาคริสต์เองแม้จะมีหลายนิกายแยกออกไปตามความเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเค้ายึดถือปฏิบัติร่วมกันก็คือ กฎบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ กฎนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง บัญญัติชุดนี้มาจากไหน สำหรับบัญญัติ 10   ประการของศาสนาคริสต์ เดิมทีไม่ได้เป็นบัญญัติตายตัว(เพิ่งจะมาปรับใช้กันทีหลัง) โดยคัดเอาเนื้อหามาจากคัมภีร์ฮีบรู ในหนังสืออพยพ และ หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ทีนี้การบัญญัติดังกล่าวทั้ง 10 มีการตีความแตกต่างกันไปโดยเราแบ่งออกเป็น 3 […]