Christianitypic

ประเทศไทยเปิดให้ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่อย่างอิสระ

November 12, 2019 admin 0

‘ศาสนาคริสต์’ เป็นศาสนาที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย จนกระทั่งได้ไปเผยแพร่อย่างในโลกตะวันตก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประวัติความเป็นมาของศาสนาสืบทอดมาจากศาสนาของชาวยิว หากแต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ศาสนาคริสต์กลับได้รับการต่อต้านจากศาสนายิว นั่นก็คือ สมัยที่พระเยซูทรงเสด็จสั่งสอนประชาชนนั่นเอง แต่ศาสนาคริสต์ยังคงเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่น จึงทำให้ศาสนาของพวกเขาแพร่สู่สังคมชาวตะวันตกได้ในที่สุด ประเทศไทย กับ ศาสนาคริสต์ ความเจริญของศาสนาคริสต์ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงยุคคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 ศาสนาคริสต์ถูกนำไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆ ที่นักล่าอาณานิคมเหล่านี้เดินทางไปถึง ม่าจะเป็นทวีปยุโรป , แอฟริกา , อเมริกา , […]