ศาสนาคริสเตียนแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

Protestantpicnew

Protestantpic

ศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือ แอฟริกาต่างก็มีคนนับถือศาสนาคริสต์กันทั้งนั้น แม้ว่าศาสนาคริสต์เองจะมีศาสดาองค์เดียวกันก็คือพระเจ้า พระเยซูคริสต์ แต่พวกเค้ากลับมีรายละเอียดปลีกย่อยในความเชื่อแตกต่างกันออกไปจนเกิดเป็นนิกายอันหลากหลายขึ้นมา

ศาสนาคริสต์ทำไมมีหลายนิกาย

เราต้องเข้าใจก่อนว่า การที่ศาสนาจะมีการแตกออกไปหลายนิกายไม่ใช่เรื่องผิดแผกแต่ประการใดอย่างศาสนาพุทธเองก็มีการหลายนิกายเหมือนกัน อย่างที่เรารู้จักก็จะมีมหายาน และ หินยาน ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดความเชื่อ การตีความ การปฏิบัติศาสนกิจ ฝั่งศาสนาคริสต์เองก็เช่นกัน แม้พวกเค้าจะนับถือศาสดาองค์เดียวกันแต่ทำไมมีหลายนิกาย คำตอบก็คือ พวกเค้ามีรายละเอียดในความเชื่อแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการตีความเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในศาสนาคริสต์ การตีความหมายของคำสอน การตีความหมายเรื่องพิธีกรรมการปฏิบัติเรื่องเหล่านี้พอตีความแตกต่างกัน ความคิดเห็นแตกต่างกัน การจะบังคับหรือโน้มน้าวให้อีกฝ่ายมาเชื่อตามความคิดของตนเองดูจะเป็นเรื่องยาก อีกอย่างหากความคิดไม่เหมือนกัน ถ้าทนอยู่ร่วมกันก็คงจะไม่แคล้วเถียงกันอยู่ดี การแยกออกไปตามแนวคิดของตัวเองเพื่อดำเนินตามแนวคิดของกลุ่มตัวเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกันดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากทะเลาะกันเองคงทำให้ศาสนาเสื่อมลงจนสิ้นได้

3 นิกายศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง

จากสาเหตุที่เล่าไปทำให้ศาสนาคริสต์แตกออกไปเป็นนิกายตามความเชื่อของตัวเอง แม้การตั้งนิกายของตัวเองจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่การดำรงนิกายของตัวเองให้คงอยู่เป็นเรื่องยากมาก แม้จะมีแนวคิดแตกต่างกันแต่ศาสนาคริสต์เอาเข้าจริงก็มีนิกาย ใหญ่อยู่เพียงแค่ 3 นิกายคือ นิกายโปรแตสแตนด์, นิกายโรมันคาทอลิก, นิกายออร์ทอดอกซ์ ซึ่งแต่ละนิกายก็จะมีคริสตจักร(กลุ่มย่อย) ของตัวเองแยกย่อยลงไปอีกตามพื้นที่ ประเทศที่นิกายของตัวเองเข้าไปเผยแพร่อยู่

แนวคิดของโรมันคาทอลิก กับ นิกายโปรแตสแตนต์

ทีนี้เรามาดูกันว่า แนวคิดที่แตกต่างกันของแต่ละนิกายเป็นอย่างไร เอานิกายที่คุ้นหูในบ้านเราอย่าง นิกายโรมันคาทอลิกกับ นิกายโปรแตสแตนด์ก่อน สองนิกายนี้มีกลุ่มผู้นับถือในบ้านเราเยอะมาก ความแตกต่างของสองนิกายนี้อย่างแรก หากเป็นโรมันคาทอลิกจะนับถือทั้งพระเยซู และ พระนางมารีย์พรหมจารี เชื่อว่าพระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเยซูเป็นบุคคลสำคัญของศาสนาคริสต์ด้วย แต่นิกายโปรแตสแตนด์นั้นกลับเห็นต่างพวกเค้าจะนับถือเฉพาะพระเยซูเท่านั้นไม่ได้พูดถึงพระแม่มารีย์เท่าไร พวกเค้ามีความเชื่อว่าพระแม่มารีย์เป็นคนธรรมดาเท่าเทียมกันกับทุกคน เรื่องความเชื่อหลังความตายนิกายโรมันคาทอลิกจะเชื่อว่านอกจากเชื่อพระเจ้าแล้วเราต้องทำความดีด้วยจึงจะไปสวรรค์ได้ แต่หากเป็นนิกายโปรแตสแตนด์ เชื่อว่าขอเพียงมีความเชื่อต่อพระเจ้าเท่านั้นทุกอย่างก็พอ สามเรื่องพิธีกรรมนิกายโรมันคาทอลิกจะมีพิธีกรรมเยอะกว่า พวกเค้าจะมีศีลศักดิ์สิทธิ์อยู่ 7 ศีลด้วยกัน แต่นิกายโปรแตสแตนด์มีเพียงแค่สองพิธีที่นับว่าเป็นศีล ส่วนพิธีอื่นไม่นับเป็นเพียงแค่พิธีการทั่วไปเท่านั้นเอง

แนวคิดของโรมันคาทอลิก กับ นิกายออร์ทอร์ดอกซ์

แนวคิดแรกที่สองนิกายนี้แตกต่างกาย นิกายโรมันคาทอลิกจะเชื่อว่าพระแม่มารีย์ทรงมีพระปฏิสนธินิรมล(ปฏิสนธิด้วยตัวเอง) แต่ออร์ทอร์ดอกซ์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว สองเรื่องแดนชำระนิกายออร์ทอร์ดอกซ์ไม่เชื่อเรื่องนี้ แต่หากใครที่นับถือนิกายนี้แล้วจะมีความเชื่อนี้ด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไร นี่คือความแตกต่างระหว่างนิกายของศาสนาคริสต์