พิธีกรรมของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง

Christianitypicnew00

Christianitypic024

หนึ่งในองค์ประกอบของศาสนา นอกจากศาสนา คำสอน ก็คือ เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมเหล่านี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายของศาสนา อีกทั้งพิธีกรรมยังเป็นการเสริมความเชื่อ ความศรัทธาของกลุ่มตัวเองอีกด้วย พิธีกรรมส่วนใหญ่เรามักจะเห็นในศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้เรามาดูกันว่า พิธีกรรมของศาสนาคริสต์มีเรื่องอะไรบ้าง

พิธีบัพติศมา

พิธีแรกถือว่าเป็นจุดแรกของพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ก็คือ พิธีบัพติศมา หรือ พิธีศีลล้างบาป พิธีนี้จะเกิดขึ้นเป็นส่วนแรกของผู้ที่ประกาศตัวว่าจะเข้ารีตศาสนาคริสต์ วิธีการทำพิธีนี้ก็ไม่ยาก บาทหลวงประจำโบสถ์ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เทลงไปบนศีรษะของผู้รับเข้าพิธีเพื่อชำระล้างบาปทั้งหมด(บางโบสถ์อาจจะให้เราลงไปในบ่อน้ำ สระน้ำ จากนั้นก็เจิมน้ำมันบนหน้าผาก ผลของการทำพิธีกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้ารับพิธีสามารถประกาศตัวว่าเป็นคริสต์ชนได้อย่างสมบูรณ์

พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์

พิธีนี้ในชื่ออีกอย่างว่า ศีลมหาสนิท พิธีนี้หมายถึงการทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านการรับประทานอาหาร โดยอาหาจะต้องเป็นขนมปัง ที่สื่อว่าเป็นตัวแทนด้านร่างกายของพระองค์ กับ เหล้าองุ่น(ไวน์)ที่สื่อแทนว่าเป็นพระโลหิตของพระเจ้า นอกจาการนี้การเข้าร่วมพิธีดังกล่าวยังเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับ การมีอยู่ของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในจิตใจของตัวเราเอง ยืนยันว่าพระเจ้ากับเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่สำคัญเป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคีของคริสต์ชน

พิธีศีลอภัยบาป

พิธีต่อไปเป็นพิธีที่เรารู้จักกันดีในชื่อของการสารภาพบาป พิธีนี้จะทำโดยให้เราผู้นับถือนั้นเข้าไปในห้องพิเศษที่แม้แต่บาทหลวงก็จะไม่เห็นว่าเราเป็นใคร แล้วท่านเป็นใคร จากนั้นท่านก็จะให้เราได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเป็นการทำความผิด เป็นบาปต่อตัวเองและคนอื่นจากนั้นท่านบาทหลวงก็จะให้แง่คิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ปลอบใจผู้กระทำความผิดแล้วก็แยกย้ายกันไป พิธีนี้จะทำให้ผู้กระทำความผิดรู้สึกผ่อนหนักให้เป็นเบาในจิตใจของตัวเองได้

พิธีศีลกำลัง

พิธีต่อไปชื่อว่า พิธีศีลกำลัง วิธีการทำก็คือ ผู้ศรัทธาในศาสนาคริสต์จะเข้ารับการเจิมหน้าผากจากบาทหลวงของโบสถ์ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับ และประกาศตัวในคริสต์ศาสนา ไม่เพียงเท่านั้นผู้ผ่านการทำพิธีดังกล่าวจะได้รับความเชื่อว่า จะได้รับพระพรของพระจิตขึ้นมาด้วย ทำให้มีจิตใจเข้มแข็ง เชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

พิธีศีลสมรส

การทำพิธีกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นพื้นฐาน การสมรส การแต่งงานจึงเป็นพื้นฐานสำคัญไปด้วย พิธีศีลสมรส พูดง่ายๆก็คือ การแต่งงานตามศาสนาคริสต์นั่นเอง ขั้นตอนพิธีการก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นจากสื่อ หรือ งานจริงเวลาไปร่วมงานทั้งการสาบานตันต่อหน้าบาทหลวง ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า แขกผู้มีเกียรติ แลกแหวน เพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อกันตลอดไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ

พิธีศีลอนุกรม

พิธีนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้นับถือศาสนาคริสต์โดยตรง กล่าวคือ พิธีนี้จะเป็นการบวชของนักบวช เทียบกับพุทธก็คือการปลงผมบวชนั่นเอง แต่ศาสนาคริสต์ไม่ได้ปลงผมเหมือนกัน แต่มีขั้นตอนเฉพาะของพวกเค้าเอง ผู้ผ่านพิธีนี้จะได้รับมอบหมายให้เป็นมุขนายก บาทหลวง และ พันธบริกร เพื่อช่วยเหลือศาสนาคริสต์ต่อไป

พิธีศีลเจิมคนไข้

พิธีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย กล่าวคือ หากเรารู้สึกเจ็บป่วยจากโรคอะไรก็ตาม บาทหลวงจะช่วยเหลือให้อาการทุเลาลงได้ด้วยการเสริมพลังความเชื่อว่า พระเจ้าจะอยู่ข้างเราเสมอ วิธีการก็จะให้บาทหลวงเจิมน้ำมันลงไปบนหน้าผากของคนไข้ มือทั้งสองข้าง แล้วสวดมนต์เพื่อส่งพลังดังกล่าว ทั้งหมดนี้คือพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ที่เราควรรู้จัก