พระเยซูผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งศาสนาคริสต์

jesusnew

jesuspic

พระเยซู  เป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ พระเยซู ได้รับการยกย่องจากศาสนิกชนว่า พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  รวมทั้งเป็นพระบุตรโดยเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ ถ้าทำการศึกษาในคัมภีร์ไบเบิลจะมีตอนที่เอ่ยถึง พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์รักษาคนตาบอดให้กลับมามีดวงตาอันสว่างสดใส มองเห็นได้เหมือนคนทั่วไป อีกทั้งยังรักษาคนพิการ ให้กลับมาเหมือนคนปกติได้อีกครั้ง เพียงตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว ต่อมาหลังที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะโดนทรมานอย่างโหดเหี้ยม ก็ได้ทรงฟื้นชีพขึ้นมาจากความตายหลังจากสิ้นพระชนม์ได้ 3 วัน และเสด็จขึ้นกลับสู่สวรรค์

การประสูติของพระเยซูของศาสนาคริสต์

หากย้อนไปเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาล ณ เมือง Nazareth แคว้น Galilee หญิงสาวหนึ่งเธอมีนามว่า Maria เธอได้ทำการหมั้นกับชายคนที่เธอรักซึ่งมีนามว่า Joseph แต่ทั้งคู่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน ต่อมาได้มีทูตสวรรค์นาม Gabriel เข้ามาคุยกับ Maria โดยเขาได้บอกเธอว่า “ เธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย ให้ตั้งชื่อแก่บุตรว่าเยซู ”  เมื่อ Joseph ได้ทราบข่าวนี้ ก็ตั้งใจไม่แพร่งพรายให้แก่ใคร รวมทั้งตั้งใจจะถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ แต่ก่อนที่เขาจะทำอย่างนั้นก็ได้มีทูตองค์สวรรค์องค์หนึ่ง เข้าฝัน Joseph พร้อมกล่าว่า “ จงอย่ากังวลที่จะรับ Maria มาเป็นภรรยา เพราะว่าผู้ที่ปฏิสนธิในครรภ์ เป็นพระวิญญาณผู้บริสุทธิ์ ” โยเซฟจึงยกเลิกการถอนหมั้นและทำตามคำพูดนั้น  และในที่สุดพระเยซูก็ทรงถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ ภายในรางหญ้า ของคอกสัตว์

อิทธิฤทธิ์ของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล

ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ ได้เขียนเอาไว้กว่าพระเยซูได้ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หลายต่อหลายครั้ง เช่น การรักษาโรคเรื้อนให้หาย , ช่วยรักษาคนตาบอดให้กลับมามองเห็น , รักษาคนพิการให้กลับมาเดินได้เช่นคนปกติ , รักษาคนหูหนวกให้ได้ยิน , ทรงไล่ผี , การเปลี่ยนจากน้ำเปล่าให้เป็นเหล้าองุ่นเพื่ออวยพรในงานแต่ง , การเดินบนน้ำ  , รับรู้ล่วงหน้าถึงอนาคต , ส่วนปาฏิหาริย์ที่ผู้คนรู้จักกันดีที่สุดคือ การกลับคืนชีพหลังสิ้นพระชนม์ไป 3วัน

เรื่องราวของพระเยซู ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ ได้เขียนบอกเล่า เรื่องราวชีวิตของพระเยซูในช่วงเวลาอายุ 12 ปีไปจนถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงรับบัพติศ ณ แม่น้ำจอร์แดน นอกจากนี้ไม่ค่อยถูกเขียนเอาไว้มากเท่าไหร่ โดยชาวคริสต์ต่างเรียกขานช่วงนี้ว่า พระชนม์ชีพเร้นลับของพระเยซู แต่ในส่วนของเรื่องราวที่พระเยซูรับบัพติสมาจวบจนมาสิ้นพระชนม์ ณ ไม้กางเขน กลับถูกเขียนไว้อย่างละเอียด