ประเทศอิสราเอลต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์

City Jerusalem

Old City Jerusalem

เมื่อพูดถึงประเทศอิสเราเอล เราทั้งหลายคนจะอดคิดไม่ได้ถึงความขัดแย้งมากมาย ที่ก่อตัวอยู่รอบประเทศแห่งนี้ ที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่อยากมีปัญหากับผู้ใดในสังคมโลก ชาวอิสราเอลเป็นคนรักความสงบ แต่ในอดีตของพวกเขาเป็นตัวที่ไม่ยอมให้เกิดความสันติสุข ว่ากันตามจริงอิสลาเอลร่ำรวยไปด้วยเรื่องราวทางศาสนาและประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่สุดของโลก “พระเยซูคริสต์” นอกจากนี้ยังเป็นบ้านของศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก “ศาสนายูดาห์” และ “ศาสนาอิสลาม”

อับราฮัมเป็นที่ผู้คนกล่าวว่าเป็นบิดาของ 3 ศาสนาหลัก ทั้งสามมีความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งนำความคิดเห็นที่แตกต่างว่า ใครเป็นฝ่ายที่ถูกต้อง แล้วพระเจ้าองค์ไหนที่อับราฮัมเป็นข้ารับใช้ การถกเถียงนี้เป็นต้นเหตุของข้อพิพาทต่างๆนาๆ ตลอดจนถึงประวัติศาสตร์และสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสงครามที่รุนแรงที่สุดของมนุษย์ มีผู้คนล้มตายมากมายจากสงครามครั้งนี้

กระทั่งจนถึงวันนี้ ในแถบตะวันออกกลางรวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลกยังคงต่อสู้กับปัญหาความขัดแย้งกับอิสราเอล ถ้าพูดกันตามจริงอิสราเอลเป็นชนชาติยิว แต่มีรากเหง้ามาจากศาสนาคริสต์ เป็นบ้านเกิดของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญสำหรับศาสนาอิสลาม “โดมแห่งศิลา” (Dome of the Rock) เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเยรูซาเล็ม สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 691 โดมแห่งนี้พังทลายลงมาในปี ค.ศ. 1015 ต่อมาอีก 7 ปี ก็ได้มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่

จุดยืนทางศาสนาของอิสราเอล

ชาวคริสเตียนทั่วโลกต่างมองว่าอิสราเอลเป็นประเทศศักดิ์สิทธิ์ตามพันธสัญญาเดิม พวกเขาต่างออกมาปกป้องไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง สำหรับชาวคริสเตียนมองว่าประเทศอิสราเอลเป็นบ้านเกิดของศาสนา ประชาชนของที่นี่เป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นเหมือนพี่น้องที่หลงผิด ต่างก็ภาวนาแสนับสนุนให้ชาวยิวเหล่านี้ในหลายด้าน เพื่อหวังว่าซักวันพวกเขาจะเชื่อว่าผู้ที่ควรศรัทธาที่แท้จริงแล้ว คือพระเยซูคริสต์

ศาสนาอิสลามเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น หลายปีที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงมากมาย ซึ่งนำไปสู่ความขมขื่นระหว่างชาวยิว-มุสลิม โลกอิสลามส่วนใหญ่ต้องการที่จะเห็นผู้คนอิสราเอลถูกทำลาย และดินแดนกลับคืนสู่ประเทศโลกอิสลามคือปาเลสไตน์ ตลอดเวลาที่ผ่านมาอิสราเอลต้องปกป้องตนเองร่วมกับกลุ่มประเทศพันธมิตรทั่วโลก ร่วมถึงกองกำลังทางทหารของพวกเขาเอง จึงไม่แปลกเลยที่หากหลายคนจะมองว่า ถ้าไม่มีพวกเขาในวันนี้โลกคงจะไม่วุ่นวายขนาดนี้ อย่างไรก็ตามอิสราเอลก็ยังคงมีความสำคัญต่อการสร้างโลกของเรา และประวัติศาสตร์ทั้งหลายก็ไหลเวียนอยู่ตามการดำรงอยู่ของมัน