นับถือศาสนาคริสดีไหมครับ

Jesus      ศาสนาทุกศาสนา ผมว่าดีหมดนะครับอยู่ที่ว่าใครอยากจะนับถือศาสนาอะไร ก็แล้วแต่บุคคลนั้นๆครับส่วนตัวผมเองนับถือ ศาสนาคริส มาตั้งแต่เกิดครับ ตอนเด็กๆก็เข้าอยู่ที่โรงเรียนคริสครับ พอแม่ล้วนนับถือคริสเตียนหมด ศาสนาคริสนั้นเป็นศาสนาที่นับถือกันหมากในยุโรป หรือเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือเยอะที่สุดในโลก เพราะถือว่าเป็นศาสนาที่ใหญ่ หลักๆของศาสนาคริสสอนให้ทุกคนเป็นคนดีรู้สึกระอายต่อบาปที่ทำลงไป ลดละเลิกในสิ่งต้องห้ามทั้งหมด ศาสนาคริสจะแตกต่างกัยศาสนาพุทธอย่างเราก็คือ หากเราจะไปทำบุญ เราก็ควรจะต้องเข้าไปในวัดใช่ไหมครับ jesusbartyแต่ทางคริสเตียนนั้นจะเป็นรวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งที่สัทธาต่อพระเจ้าอย่าง พระเยซู ที่โบสถ์ เราจะเห็นว่าสมัยนี้มีการเพยแผร่ศาสนาคริสนั้นมากมาย ประเทศไทยของเราก็มีเยอะครับ อย่างเช่นคุณครูฝรั่งที่ปั่นจักรยานมาสอนภาษาอังกฤษให้เราแบบฟรีๆ แบบไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้น แต่จะสอดแทรกการJesus1สอนศาสนาให้กับเด็กๆที่มาเรียนภาษาทุกวัน เพื่อให้ศาสนาคริสนั้นมีผู้นับถือเยอะครับ เพราะศาสนาคริสเตียนนั้น หากผู้ใดที่ ช่วยเผยแพร่ศาสนาตัวเอง ให้ผู้อื่นยอมรับจะถือว่าได้ทำในสิ่งที่พระเยซูนั้นได้บอกไว้และถือเป็นการทำประโยชน์ให้ศาสนามากที่สุด ผมนับถือศาสนาคริสเตียนมาโดยตลอดนะครับ ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดี แต่ก็นับถือแล้วเรามีความสบายใจเราก็ทำเถอะครับ ผมไม่มีพระห้อยคอ หรือไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างศาสนาพุทธ เพราะผมถือว่าการทำดีมันอยู่ในใจของผมอยู่แล้ว หากเราทำดี สิ่งดีๆก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราเองครับ ไม่จำเป็นจะต้องหาสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจเลย เอาเป็นว่า เรานับถือศาสนาอะไรก็ช่างครับ ดีทุกศาสนาเพียงแต่เราต้องทำดีไว้เท่านั้นเอง