Christianity and history should knowneww

ศาสนาคริสต์กับประวัติศาสตร์ที่ควรรู้

February 17, 2019 admin 0

ศาสนาคริสต์มีถิ่นกำเนิดจากดินแดนเขตปาเลสไตน์ ในทวีปเอเชีย แต่เจริญรุ่งเรืองในทวีปยุโรปส่วนอื่นๆ  ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์แต่เดิมสืบทอดมาจากศาสนายิว แต่ได้รับการต่อต้านจากศาสนายิวในช่วงยุคการเผยแผ่ศาสนา ทว่าด้วยจิตใจอันแน่วแน่มีความความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า ทำให้ศาสนาคริสต์อยู่รอดท่ามกลางสังคมอันเลวร้าย และขยายกว้างไปทั่วโลกกว่า 2 พันปี ประวัติศาสตร์น่าสนใจของศาสนาคริสต์ ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์นั้นมีความสัมพันธ์กับศาสนายิวเรียกว่าใกล้ชิด ตั้งแต่ยุคก่อนกำเนิดศาสนาคริสต์ ชนชาติยิวที่เดินทางเร่รอนในดินแดนทุกข์ยาก ถูกกดขี่จากชาติมหาอำนาจอย่างอียิปต์ ให้ชาวยิวเป็นทาส ชาวยิวมีความเชื่อกับคำพยากรณ์ว่าสักวันหนึ่งจะมี “พระเมสสิยาห์” คือบุคคลที่พระเจ้าจะส่งลงมาช่วยเหลือชีวิตให้พ้นทุกข์ นำความสุขที่แท้จริงมาให้ ในดินแดนที่มีแต่น้ำผึ้งและน้ำนม พระเยซูคริสต์กำเนิดที่แคว้นยูดาห์ ตรงกับปีพุทธศักราช 543 วันที่ […]

Knowledge of Christianity and principlespic

ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ และหลักธรรม

January 17, 2019 admin 0

ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายิว  โดยยิวมีโมเสสเป็นศาสดาและเป็นผู้รับ แผ่นศิลาพระโอวาท หรือ แผ่นศิลาพระบัญญัติ 2 แผ่นบนภูเขาซีนาย จากพระเจ้า (พระยาห์เวห์) โดยบัญญัติถึงหลักธรรมคำสอนที่จารึกโดยลายพระหัตถ์ของพระเจ้าเอง ในบัญญัตินั้นมีคำสอนหลักเลยคือศาสนิกชนต้องมีความศรัทธาในพระเยซูสูงสุดในชีวิต ตลอดถึงเพื่อนมนุษย์ ดังปรากฏในหลักบัญญัติ 10 ประการ หลักธรรมในศาสนาคริสต์ที่ควรรู้ ศาสนาคริสต์มีหลักธรรมบัญญัติไว้ 10 ประการ และหลักตรีเอกานุพาพ คำสอนของพระเยซูบางส่วน ไว้ดังนี้ ห้ามมีพระเจ้าองค์อื่นนอกจากตัวเรา คือ พระยาห์เวห์ […]

jesusnew

พระเยซูผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งศาสนาคริสต์

September 16, 2018 admin 0

พระเยซู  เป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ พระเยซู ได้รับการยกย่องจากศาสนิกชนว่า พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  รวมทั้งเป็นพระบุตรโดยเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ ถ้าทำการศึกษาในคัมภีร์ไบเบิลจะมีตอนที่เอ่ยถึง พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์รักษาคนตาบอดให้กลับมามีดวงตาอันสว่างสดใส มองเห็นได้เหมือนคนทั่วไป อีกทั้งยังรักษาคนพิการ ให้กลับมาเหมือนคนปกติได้อีกครั้ง เพียงตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว ต่อมาหลังที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะโดนทรมานอย่างโหดเหี้ยม ก็ได้ทรงฟื้นชีพขึ้นมาจากความตายหลังจากสิ้นพระชนม์ได้ 3 วัน และเสด็จขึ้นกลับสู่สวรรค์ การประสูติของพระเยซูของศาสนาคริสต์ หากย้อนไปเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาล ณ เมือง Nazareth […]

ความแตกต่างระหว่างคาทอลิก กับ โปรเตสแตนต์ คืออะไร

August 16, 2018 admin 0

เมื่อพูดถึงศาสนาคริสต์หลายๆคนที่เคยดูภาพยนตร์ฝรั่งกันมาบ้าง คงจะเคยเห็นผ่านๆตา เวลาที่ตัวละครต่างๆพูดถึงศาสนาของตัวเองเช่น ฉันเป็นคาทอลิก หรือฉันเป็นโปรเตสแตนต์ ซึ่งทั้ง 2 นิกายนี้ก็ต่างอยู่ในศาสนาคริสต์เช่นเดียวกัน แต่ความต่างอยู่ที่ตรงไหน ? นับถือพระแม่มารี และนักบุญ นิกายโรมันคาทอลิก นับถือทั้งพระเยซู และพระแม่มารี เนื่องจากพระแม่มารีเป็นหญิงพรหมจรรย์ อีกทั้งยังเป็นมารดาของพระเจ้า นอกจากนี้ยังมีการยกย่อง นักบุญของศาสนาทั้งชาย หญิง รวมทั้งบุคคลที่ดำเนินชีวิตตามพระเยซูแบบเคร่งครัด นิกายโปรเตสแตนต์ ซึ่งให้ความสำคัญพระเยซูอย่างสูงสุด แต่พระแม่มารีกับนักบุญ ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ […]

No Image

ประวัติ จุดกำเนิดของศาสนาคริสต์

September 21, 2016 admin 0

หลายคนอาจจะคิดว่า จุดกำเนิดของศาสนาคริสต์ ต้องมาจากทวีปยุโรปแน่นอน แต่ความคิดนั้นผิดถนัด ศาสนาคริสต์นั้นกำเนิดครั้งแรกในทวีปเอเชียบริเวณดินแดนเลแวนด์ ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล ได้เผยแผ่จะมาเจริญรุ่งเรืองในประเทศตะวันตก แต่ช่วงเผยแผ่ศาสนาได้ถูกต่อต้านโดยศาสนายิว แต่ถึงอย่างไรก็ได้ต่อสู้ยืนหยัดมาอย่างต่อเนื่อง จากประเทศตะวันตกในสมัยนั้น พระเยซูมีเชื่อสายเป็นชาวยิว เมื่อในเยาว์วัยพระเยซูสนใจเรื่องศาสนธรรมและเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เมื่ออายุครบ 30 ปี ได้ไปท่องเที่ยวที่ดินแดนปาเลสไตน์ ริมแม่น้ำจอร์แดน ทรงได้มาพบกับยอห์น ( เป็นนักเทศน์ชาวยิว เป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนา นั้นก็คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ ศาสนาคริสต์ […]

No Image

ศาสนาที่อยู่คู่กับความเสียสละมาอย่างยาวนานศาสนาคริสต์

September 20, 2016 admin 0

ถ้าหากผู้นำของศาสนาคริสต์แล้วทุกคนก็ต้องพูดถึงพระเยซูเป็นอย่างแน่แท้เพราะว่าเป็นเหมือนพระเจ้าอีกองค์เลยก็ได้ที่ตัวเองนั้นมีความนับถือถ้าหากถามว่าทำไมศาสนาคริสต์นั้นผู้คนส่วนใหญ่ถึงได้บอกกันว่าเป็นศาสนาที่มีความเสียสละตนเองให้แก่รอบข้างและคนอื่นมากกว่าตนเองเพราะว่ามีความเชื่อพระเจ้าประธานทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เราดังนั้นเราควรจะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ มั่งดังนั้นพระเยซูเลยได้ออกการสั่งสอนเผยแพร่ศาสนาที่ตนเองนับถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั่วๆไปหรือทุกคนทั่วมุมโลกได้ซึ่งในความเป็นจริงทางด้านศาสนาคริสต์นั้นจะมาโบสถ์ไว้ให้เหล่านักศึกษาศาสนาเข้ามาอ่านค้นคว้าข้อมูลอย่างเชิงลึกซึ่งในตัวโบสถ์เองจะมีองค์พ่อหรือที่ผู้คนโดยทั่วไปให้ความนับถือและท่านก็จะคอยให้คำปรึกษาเหล่าผู้คนที่ต้องการมาปรับทุกข์กับองค์พ่อแต่ความเชื่อทางศาสนาคริสต์นั้นมีความเชื่อว่าห้ามโกหกหรือห้ามพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือพูดจาโอ้อวดส่อเสียดไปในทางไม่ดีจะถือว่ามีความผิดและบาบอย่างร้ายแรงอย่างมากวิธีแก้ไขบาปที่จะลบล้างได้ก็คือต้องเข้าไปในโบสถ์แล้วคุยกับพ่อหรือองค์พ่อเล่าความจริงทั้งหมดที่เราผิดลงไปแล้วให้องค์พ่ออบรมสั่งสอนเราใหม่แล้วอย่าทำผิดเป็นครั้งที่สองเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ให้อภัยกับคนที่ทำผิดเป็นครั้งที่สองเด็ดขาดดังนั้นเราเลยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำไมผู้คนส่วนใหญ่ที่นับถือพระเยซูและพระผู้เป็นเจ้านั้นถึงไม่พูดความเท็จพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆ งามๆ ซึ่งนั้นก็คือจุดเด่นจุดแข็งของศาสนาคริสต์ เลยก็ว่าได้แต่จริงๆแล้วนั้น ทุกๆศาสนาก็สอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดี

No Image

ศาสนาที่อยู่คู่กับทวีปเอเชียมาอย่างยาวนานศาสนาคริสต์

September 20, 2016 admin 0

ศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของพระเจ้าเลยก็ได้ซึ่งมีความเชื่อกันว่าในแต่ละประเทศนั้นให้การยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ประธานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติอีกด้วยก็มีความเชื่อว่ารพระเจ้าเป็นคนสร้างแหล่งที่ก่อเกิดจากศาสนาคริสต์นี้นั้นเกิดขึ้นอยู่บริเวณทวีปเอเชียซึ่งได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนที่มีความเชื่อต่อพระเจ้าอยู่เลยจึงได้และประธานทุกสิ่งให้ด้วยคนกลุ่มนั้นเรียกแทนตัวเองว่าลูกของพระเจ้าหรือที่เรียกกันว่าพ่อผู้นำของศาสนาในตอนนั้นมีเชื่อว่าเยซูหรือที่คนโดยที่ไปที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์จะเรียกกันว่าพระเยซูซึ่งพระเยซูนั้นได้ออกเดินทางไปหลายสถานที่และเผยแพร่ศาสนาของตนอย่างที่ตนเชื่อว่าสามารถช่วยคนไทยทุกอย่างอย่างเช่นที่ตนเองปฏิบัติอย่างเช่นมีความซื่อตรงมีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์และมีใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและเป็นผู้ที่เสียสละแม้ได้ทุกอย่างที่เขาเชื่อว่าของนอกกายอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราเดี่ยวผู้เป็นเจ้าก็จะประธานของสิ่งใหม่โดยที่เหมือนเดิมหรือดีกว่าก็ได้ซึ่งหลังจากที่พระเยซูได้ออกเผยแพร่ศาสนาแล้วเป็นทั่วบอกต่อกันไปทั่วโลกแล้วนั้นก็ทำให้ผู้หันมามีความเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็จะพ้นจากทุกข์จากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่หน้าแปลกใจมากว่าทำไมคนที่นับถือศาสนาคริสต์ที่มีความเมตตาจิตใจดีแต่จริงๆ แล้วทุกศาสนาก็สอนให้คนทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วดังคำไทยที่โบราณเคยบอกไว้ว่า ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิด ชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้น ความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้าง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเอง

No Image

พระเยซูนั้นอยู่ที่ใจ

June 27, 2016 admin 0

     พระเยซูคือตัวแทนของพระเจ้าใน ศาสนาคริสเตียน และได้กระทำในสิ่งที่ดีๆแก่มนุษย์ ทุกคนทั่วโลก พระเยซูแต่เดิมคือ คนชาวยิว ผู้ที่เกิดมาเก่งทางด้านรักษาทุกเรื่อง พระเยซูคือหมอและพระเจ้าของทุกคนสามารถรักษาโรคทุกชนิดได้ หากแต่ว่าพระเจ้านั้นจะต้องการรักษาให้ใครและแต่บาปที่ผู้นั้นกระทำไว้ หากผู้ใดมีบาปน้อยหรือใกล้จะหมดต่อบาปพระเยซูจะเป็นผู้รักษาทางกายและใจให้ผู้นั้น ศาสนาคริสเป็นศาสนาที่มีผู้ที่นับถือมากที่สุดในโลกในขณะนี้นับเป็นศาสนาอันดับที่1 และรองมาคือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสแพร่หลายออกมายังเอเชียรวมถึงประเทศไทยที่มีผู้นับถือศาสนาคริสมากเป็นอันดับ 2 ลองมาเป็นมุสลิม การสละต่อบาปจะแตกต่างกับศาสนาอื่นๆ เช่นศาสนาพุทธที่จะต้องไปตักบาตรหรือทำบุญเพื่อนให้ดวงวิญญาณ ของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนั้นได้ขึ้นสวรรค์ ศาสนาอิสลาม คือการไปกินบุญหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาและมารวมตัวกันละมาดไปพร้อมๆกันที่สุเหร่า ศาสนาคริสนั้นจะไปสารภาพบาปด้านในโบสถ์ของแต่ละที่ และสารภาพบาปต่อหน้าหลวงพ่อที่คอยถอบถามเรื่องบาปของผู้ที่กระทำมา เพื่อให้ความสบายใจและได้ระบายบาปออกมาต่อผู้รับฟัง […]