jesusnew

พระเยซูผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งศาสนาคริสต์

September 16, 2018 admin 0

พระเยซู  เป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ พระเยซู ได้รับการยกย่องจากศาสนิกชนว่า พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  รวมทั้งเป็นพระบุตรโดยเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ ถ้าทำการศึกษาในคัมภีร์ไบเบิลจะมีตอนที่เอ่ยถึง พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์รักษาคนตาบอดให้กลับมามีดวงตาอันสว่างสดใส มองเห็นได้เหมือนคนทั่วไป อีกทั้งยังรักษาคนพิการ ให้กลับมาเหมือนคนปกติได้อีกครั้ง เพียงตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว ต่อมาหลังที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะโดนทรมานอย่างโหดเหี้ยม ก็ได้ทรงฟื้นชีพขึ้นมาจากความตายหลังจากสิ้นพระชนม์ได้ 3 วัน และเสด็จขึ้นกลับสู่สวรรค์ การประสูติของพระเยซูของศาสนาคริสต์ หากย้อนไปเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาล ณ เมือง Nazareth […]