ความแตกต่างระหว่างคาทอลิก กับ โปรเตสแตนต์ คืออะไร

August 16, 2018 admin 0

เมื่อพูดถึงศาสนาคริสต์หลายๆคนที่เคยดูภาพยนตร์ฝรั่งกันมาบ้าง คงจะเคยเห็นผ่านๆตา เวลาที่ตัวละครต่างๆพูดถึงศาสนาของตัวเองเช่น ฉันเป็นคาทอลิก หรือฉันเป็นโปรเตสแตนต์ ซึ่งทั้ง 2 นิกายนี้ก็ต่างอยู่ในศาสนาคริสต์เช่นเดียวกัน แต่ความต่างอยู่ที่ตรงไหน ? นับถือพระแม่มารี และนักบุญ นิกายโรมันคาทอลิก นับถือทั้งพระเยซู และพระแม่มารี เนื่องจากพระแม่มารีเป็นหญิงพรหมจรรย์ อีกทั้งยังเป็นมารดาของพระเจ้า นอกจากนี้ยังมีการยกย่อง นักบุญของศาสนาทั้งชาย หญิง รวมทั้งบุคคลที่ดำเนินชีวิตตามพระเยซูแบบเคร่งครัด นิกายโปรเตสแตนต์ ซึ่งให้ความสำคัญพระเยซูอย่างสูงสุด แต่พระแม่มารีกับนักบุญ ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ […]